Edukačná online hra
vhodná pre MŠ a ZŠ
Pre deti a rodičov
od 3 do 12 rokov

Hraj teraz

Edukačná online hra
vhodná pre MŠ a ZŠ
Pre deti a rodičov
od 3 do 12 rokov

Hraj teraz

Smart hry

Zaoberáme sa tvorbou edukačných hier pre materské a základné školy, ale aj pre deti a ich rodičov.

Moderné vzdelávanie

Našim hlavným cieľom je, aby deti netrávili pri počítačoch a tabletoch svoj čas zbytočne, ale aby sa pri hraní aj vzdelávali.

Inovatívne riešenia

Využívame technológie ako virtuálna realita vo vzdelávaní, pri hraní sa ocitnete vo vesmíre či na morskom dne.

Novinky

Smart class interactive system

Systém na prenos obrazu z tabletov na interaktívnu tabuľu.

Smart class management system

Systém na monitorovanie práce žiakov s tabletmi.

Produkty

Edukačná hra LittleLane

Tabletová verzia webového portálu. Teraz prístupné v kombinácii jazykových verzií slovenský a anglický jazyk, český a anglický jazyk, slovenský, maďarský a anglický jazyk.

 • Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu

Slovenčina pre 3. ročník ZŠ

Obsahuje výukovú časť, testy, pracovné listy a samostatné cvičenia s celkovým počtom 175. Spracovaná v 5 tematických celkoch.

 • Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu

Slovenčina pre 4. ročník ZŠ

Obsahuje 5 tematických celkov. Ďalej obsahuje 90 cvičení, 85 pracovných listov a 6 samostatných testov. Dynamicky meniace sa zadania.

 • Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu

Matematika pre 3. ročník ZŠ, 1. diel

Spracovaná v 2 dieloch s celkovým počtom 230 cvičení. Obsahuje elektronický pracovný zošit s dynamicky sa meniacimi zadaniami cvičení. Obsahuje štatistické vyhodnotenie úspešnosti riešenia úloh.

 • Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu

Matematika pre 3. ročník ZŠ, 2. diel

Spracovaná v 2 dieloch s celkovým počtom 230 cvičení. Obsahuje elektronický pracovný zošit s dynamicky sa meniacimi zadaniami cvičení. Obsahuje štatistické vyhodnotenie úspešnosti riešenia úloh.

 • Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu

Matematika pre 4. ročník ZŠ, 1. diel

Spracovaná v 2 dieloch s celkovým počtom 220 cvičení. Obsahuje elektronický pracovný zošit s dynamicky sa meniacimi zadaniami cvičení. Obsahuje štatistické vyhodnotenie úspešnosti riešenia úloh.

 • Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu

Matematika pre 4. ročník ZŠ, 2. diel

Spracovaná v 2 dieloch s celkovým počtom 220 cvičení. Obsahuje elektronický pracovný zošit s dynamicky sa meniacimi zadaniami cvičení. Obsahuje štatistické vyhodnotenie úspešnosti riešenia úloh.

 • Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu

Dopravná výchova pre MŠ a 1. ročník ZŠ

Plne 3D spracovanie dopravných situácií hravou formou, kde dieťa je sprevádzané sprievodcom. Ovládať aplikáciu môžu aj deti, ktoré nevedia čítať.

 • Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu

Matematika vo virtuálnej realite

Žiak sa ocitá uprostred 3D triedy, keď vo virtuálnej realite (VR) rieši matematické úlohy hravou formou. Matematika je ovládaná VR okuliarmi. Cieľom je zatraktívniť vyúčbu matematiky.

 • Aplikácia pre mobilné telefóny a Google CardBoard

Videogaléria

Naši partneri

Kontaktujte nás

 • LittleLane, a.s.

  Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, Slovakia

 • IČO

  50 385 011

 • DIČ

  2120307442

 • IČ DPH

  SK2120307442

 • Telefón

  +421 905 450 790

 • Email
  info@littlelane.eu